เตรียมสอบปลายภาคภาษาไทย ม.2 เทอม 1 เรื่อง วรรณคดี
  • + ภาษาไทย
  • + ม. 2
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบปลายภาคภาษาไทย ม.2 เทอม 1 เรื่อง วรรณคดี

15 September 2022

เตรียมสอบปลายภาค วรรณคดี ม.2 ประกอบไปด้วยเรื่อง ศิลาจารึกหลักที่ 1 บทเสภาสามัคคีเสวก และบทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก

ดูวีดีโอ