เตรียมสอบปลายภาควิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ป. 5
  • + ครูนนท์

เตรียมสอบปลายภาควิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1

10 September 2022

บทเรียนนี้เป็นการติวสอบปลายภาค เรื่อง เสียงและการเปลี่ยนแปลงสาร เราจะเน้นกันที่เรื่องของเสียงระหว่างเสียงสูงต่ำ พลังงานของเสียง รวมถึงมลพิษทางเสียงที่เป็นจุดสำคัญไม่แพ้กัน มาทบทวนก่อนสอบกับครูนนท์ไปพร้อม ๆ กันได้เลย

ดูวีดีโอ