เตรียมสอบปลายภาคภาษาไทย ม.1 เทอม 1 เรื่อง วรรณคดี
  • + ภาษาไทย
  • + ม. 1
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบปลายภาคภาษาไทย ม.1 เทอม 1 เรื่อง วรรณคดี

8 September 2022

เตรียมสอบปลายภาค วรรณคดี ม. 1 ประกอบไปด้วยเรื่อง สุภาษิตพระร่วงและกาพย์พระไชยสุริยา

ดูวีดีโอ