เตรียมสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม. 1
  • + ครูดาว

เตรียมสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 1

5 September 2022

บทเรียนนี้เป็นการติวสอบปลายภาคของระดับชั้น ม.1 ซึ่งเรื่องที่ออกสอบได้แก่ ค่าสัมบูรณ์ การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง สมบัติของเลขยกกำลัง และสัญกรณ์วิทยาศาสาตร์ น้อง ๆ สามารถทบทวนเนื้อหาและฝึกทำโจทย์กับครูดาวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบได้เลย ครูดาวเชื่อว่า น้อง ๆ จะสอบผ่านได้แน่นอน

ดูวีดีโอ