เตรียมสอบปลายภาคภาษาไทย ป.6 เทอม 1
  • + ภาษาไทย
  • + ป. 6
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบปลายภาคภาษาไทย ป.6 เทอม 1

2 September 2022

เตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประกอบไปด้วยเรื่อง คำวิเศษณ์ คำเชื่อม และวรรณคดีเสภา เรื่อง ขุนช้านขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

ดูวีดีโอ