เตรียมสอบปลายภาคภาษาไทย ป.5 เทอม 1
  • + ภาษาไทย
  • + ป. 5
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบปลายภาคภาษาไทย ป.5 เทอม 1

1 September 2022

เตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประกอบไปด้วยเรื่อง ประโยค คำราชาศัพท์ และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ดูวีดีโอ