เตรียมสอบเข้า MWIT วิชาวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 8
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ครูนนท์

เตรียมสอบเข้า MWIT วิชาวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 8

26 August 2022

บทเรียนนี้เป็นการติวสอบเข้า MWIT เรื่องพันธุศาสตร์เบื้องต้น เราจะมาดูตั้งแต่ลักษณะทางพันธุกรรมแต่ละแบบว่าวิธีการแสดงออกที่แตกต่างกันอย่างไร ครูนนท์อยากให้น้อง ๆ มาเรียนเพื่อเก็บคะแนนในเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่น้อง ๆ จะสามารถสอบเข้าโรงเรียนนี้ได้อย่างมั่นใจ

ดูวีดีโอ