เตรียมสอบกลางภาคชีววิทยา ม.5 เทอม 1
  • + ชีววิทยา
  • + ม. 5
  • + ครูนนท์

เตรียมสอบกลางภาคชีววิทยา ม.5 เทอม 1

18 July 2022

กระบวนการสืบพันธุ์ของพืชดอก มีความแตกต่างกับการสืบพันธุ์ของสัตว์ ซึ่งมีรายละเอียดเรื่องย่อยในพืชดอก ที่เราควรทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถพิชิตมิดเทอมนี้ไปได้ เรามาทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันเลย

ดูวีดีโอ