เตรียมสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 1 เรื่อง สารบริสุทธิ์
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ม.1
  • + ครูนนท์

เตรียมสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 1 เรื่อง สารบริสุทธิ์

4 July 2022

เราจะต้องหาความเข้มข้นในหน่วยต่าง ๆ ของสารบริสุทธิ์ให้ได้ เพราะถือว่าเป็นบทคำนวณที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งในระดับชั้น ม.ต้นเลย

ดูวีดีโอ