ตารางธาตุ
  • + ชีววิทยา
  • + ครูนนท์

ตารางธาตุ

18 June 2022

ตารางธาตุเป็นพื้นฐานทางวิชาเคมี ในบทนี้พี่นนท์จะมาสอนการจำสัญลักษณ์ของธาตุแต่ละชนิดแบบสนุก ๆ ไปเรียนกันเลย

ดูวีดีโอ