ความดันอากาศและความชื้นอากาศ
  • + ชีววิทยา
  • + ครูนนท์

ความดันอากาศและความชื้นอากาศ

11 June 2022

ความดันอากาศ ในการพยากรณ์อากาศจะเรียกว่าความกดอากาศ มีความสัมพันธ์กับความชื้นของอากาศอย่างไร แและส่งผลต่อเราอย่างไร ไปเรียนกันเลย

ดูวีดีโอ