การบวกจำนวนเต็ม
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.1
  • + ครูดาว

การบวกจำนวนเต็ม

31 May 2022

บทเรียนนี้เป็นการปูพื้นฐานเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ จำนวนตรงข้าม และการบวกจำนวนเต็ม

ดูวีดีโอ