แรงโน้มถ่วงของโลก
  • + ชีววิทยา
  • + ครูนนท์

แรงโน้มถ่วงของโลก

4 June 2022

แรงโน้มถ่วงของโลกเป็น 1 ใน 4 แรงธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทุกชนิดบนโลกต้องเจอ จะเจอแบบใดและส่งผลอะไรกับเราบ้าง มาเรียนไปพร้อม ๆ กันเลย

ดูวีดีโอ