แรงแม่เหล็ก
  • + ชีววิทยา
  • + ครูนนท์

แรงแม่เหล็ก

2 June 2022

แรงแม่เหล็ก เป็น 1 ใน 4 แรงธรรมชาติของโลกและเป็นแรงที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกมากมาย จะมีอะไรบ้างนั่น มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันเลย

ดูวีดีโอ