การหาแรงลัพธ์
  • + ชีววิทยา
  • + ม.3
  • + ครูนนท์

การหาแรงลัพธ์

28 May 2022

การหาแรงลัพธ์สามารถทำได้หลากหลายวิธีขึ้นกับความสะดวกและแรงแต่ละตัวที่มากระทำกัน เพื่อความเป๊ะปัง เรามาเรียนไปพร้อมกันเลย

ดูวีดีโอ