หน่วยเอสไอ (SI Unit)
  • + ชีววิทยา
  • + ม.1
  • + ครูนนท์

หน่วยเอสไอ (SI Unit)

26 May 2022

หน่วยเอสไอ คือหน่วยพื้นฐานที่ใช้เป็นมาตราฐานในการวัดและมีความสำคัญอย่างมากในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทำให้เราเข้าใจรากฐานของการคำนวณได้อย่างดีทีเดียว

ดูวีดีโอ