ตัวประกอบและการแยกตัวประกอบ
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ป.6
  • + ครูดาว

ตัวประกอบและการแยกตัวประกอบ

24 May 2022

การหาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวน จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ การแยกตัวประกอบ

ดูวีดีโอ