งานและพลังงาน
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ม. 3
  • + ครูนนท์

งานและพลังงาน

21 May 2022

งานและพลังงาน ทำให้เราทราบถึงงานในความหมายทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความแตกต่างกับการทำงานในความหมายทั่ว ๆ ไป ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันเลย

ดูวีดีโอ