A- Level คณิตศาสตร์ 1 (ฟังก์ชัน) ตอนที่ 1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูลูกหว้า

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (ฟังก์ชัน) ตอนที่ 1

6 May 2022

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (ฟังก์ชัน) ตอนที่ 1 ก่อนอื่นน้อง ๆ ต้องรู้จักก่อนว่า ฟังก์ชัน คือ ความสัมพันธ์ซึ่งคู่อันดับสองคู่อันดับใด ๆ ของความสัมพันธ์นั้น ถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแล้ว สมาชิกตัวหลังต้องเหมือนกัน

ดูวีดีโอ