การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.1
  • + ครูดาว

การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ

3 May 2022

บทเรียนนี้เป็นเนื้อหาปูพื้นฐานก่อนเปิดเทอมให้กับน้อง ๆ ชั้น ป.6 โดยครูดาวจะพาน้อง ๆ ไปหาคำตอบว่า นิพจน์พีชคณิตคืออะไร และมีเทคนิคการหาคำตอบของค่าคงตัว ตัวแปร และการหาค่าของนิพจน์พีชคณิตอีกมากมายให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำโจทย์

ดูวีดีโอ