วรรณคดี เรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ 1
  • + ภาษาไทย
  • + ม.2
  • + ครูอุ้ม

วรรณคดี เรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ 1

2 May 2022

ศิลาจารึกหลักที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของพ่อขุนรามคำปหงมหาราช นักวิชาการส่วนหนึ่งเชื่อว่า พ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้จารึกด้วยพระองค์เอง เนื่องจากใช้อักษรที่เรียกว่า ลายสือไทย ซึ่งเป็นอักษรที่พระองค์และราชบัณฑิตในราชสำนักคิดค้นขึ้นในสมัยสุโขทัย

ดูวีดีโอ