ซัมเมอร์ว้าวุ่น วัยรุ่นชีวะ ม.2 ตอนที่ 2
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ม.2
  • + ครูนนท์

ซัมเมอร์ว้าวุ่น วัยรุ่นชีวะ ม.2 ตอนที่ 2

30 April 2022

บทเรียนนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัส: ลูกตาและหู น้อง ๆ จะได้ทราบถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของอวัยวะส่วนนี้ และทราบถึงสาเหตุของอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัส

ดูวีดีโอ