A- Level คณิตศาสตร์ 1 (จำนวนจริงและพหุนาม) ตอนที่ 1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูลูกหว้า

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (จำนวนจริงและพหุนาม) ตอนที่ 1

29 April 2022

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (จำนวนจริงและพหุนาม) ตอนที่ 1 เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวอบ TCAS#66 ซึ่งในครั้งนี้ครูลูกหว้าได้สรุปความรู้จำนวนจริงและพหุนามในส่วนแรกที่น้อง ๆ ควรรู้ก่อนสอบ ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย

ดูวีดีโอ