A- Level คณิตศาสตร์ 1 (ตรรกศาสตร์)
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูลูกหว้า

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (ตรรกศาสตร์)

28 April 2022

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (ตรรกศาสตร์) เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TCAS#66 ซึ่งในครั้งนี้ครูลูกหว้าได้สรุปความรู้ตรรกศาสตร์ทั้งหมดที่น้อง ๆ ควรรู้และมีตัวอย่างข้อสอบมาให้น้อง ๆ ลองทำ ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย

ดูวีดีโอ