คอร์สซัมเมอร์ วรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่เรือ
  • + ภาษาไทย
  • + ม. 6
  • + ครูอุ้ม

คอร์สซัมเมอร์ วรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่เรือ

26 April 2022

วรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่เรือ แต่งโดย เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร เจ้าฟ้ากุ้ง และแต่งด้วยกาพย์ยานี 11 บทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่น่าสนใจบทหนึ่งสำหรับน้อง ๆ ชั้น ม.6 มาเรียนรู้ความเป็นมาเรื่อง กาพย์เห่เรือกัน

ดูวีดีโอ