A- Level คณิตศาสตร์ 1 (เซต) ตอนที่ 2
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.6
  • + ครูลูกหว้า

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (เซต) ตอนที่ 2

22 April 2022

A-Level คณิตศาสตร์ 1 หรือชื่อเดิมคือวิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1 ซึ่งบทเรียนในวันนี้ครูลูกหว้าจะพาน้อง ๆ ไปตะลุยโจทย์ยากในเรื่องของเซต ตอนที่ 2 ซึ่งน้อง ๆ จะเรียนกันตั้งแต่ม.4 เพื่อให้น้อง ๆ เตรียมพร้อมกับระบบ TCAS#66 ไปลุยกันเลย

ดูวีดีโอ