คอร์สซัมเมอร์ ปรับพื้นฐานชีววิทยา ม.4 ตอนที่ 2
  • + ชีววิทยา
  • + ม. 4
  • + ครูนนท์

คอร์สซัมเมอร์ ปรับพื้นฐานชีววิทยา ม.4 ตอนที่ 2

9 April 2022

บทเรียนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเคมีในสิ่งมีชีวิต และแร่ธาตุในร่างกายของมนุษย์ น้อง ๆ ม.4 สามารถเรียนรู้เรื่องนี้เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมกันได้เลย

ดูวีดีโอ