คอร์สซัมเมอร์ ปรับพื้นฐานชีววิทยา ม.4
  • + ชีววิทยา
  • + ม.4
  • + ครูนนท์

คอร์สซัมเมอร์ ปรับพื้นฐานชีววิทยา ม.4

2 April 2022

บทเรียนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซลล์ ซึ่งเป็นหนึ่งเรื่องที่น้อง ๆ ที่กำลังขึ้น ม.4 จะต้องเรียน มีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ให้เห็นอย่างชัดเจน

ดูวีดีโอ