คอร์สซัมเมอร์ การวิเคราะห์บทประพันธ์และศิลปะการประพันธ์
  • + ภาษาไทย
  • + ป.5
  • + ครูอุ้ม

คอร์สซัมเมอร์ การวิเคราะห์บทประพันธ์และศิลปะการประพันธ์

29 March 2022

การวิเคราะห์บทประพันธ์และศิลปะการประพันธ์มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรรค วรรณศิลป์ สัมผัสนอกสัมผัสในจินตภาพด้านต่าง ๆ เด็ก ๆ สามารถนำไปใช้ในการสอบได้เป็นอย่างดี

ดูวีดีโอ