ตรีโกณมิติ
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.3
  • + ครูดาว

ตรีโกณมิติ

29 March 2022

วันนี้ครูดาวเตรียมบทเรียนเรื่อง ตรีโกณมิติ มาสอนน้อง ๆ โดยเริ่มจากพื้นฐานไปจนถึงการทำโจทย์ยาก และยังมีเทคนิคการจำสูตรตรีโกณมิติให้ด้วย นำเทคนิคครูดาวไปใช้เพื่อพิชิตคะแนนกันได้เลย

ดูวีดีโอ