เตรียมสอบเข้า ม. 4 ตอนที่ 3
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.3
  • + ครูลูกหว้า

เตรียมสอบเข้า ม. 4 ตอนที่ 3

25 March 2022

การเตรียมสอบเข้าม.4 นั้นจะใช้ความรู้ในระดับชั้น ม.1-ม.3 ซึ่งในตอนนี้ครูลูกหว้าจะทบทวนและนำตัวอย่างข้อสอบเรื่องการนับและความน่าจะเป็น มาให้น้อง ๆ ได้ลองทำกัน

ดูวีดีโอ