โครงสร้าง 12 Tense
  • + ภาษาอังกฤษ
  • + ม.4
  • + ครูกรีซ

โครงสร้าง 12 Tense

16 March 2022

ใครที่ยังจำโครงสร้างของ tense ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษไม่ได้ วันนี้ครูกรีซมีเทคนิคการจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 tense แบบง่ายๆมาฝากกัน รับรองว่าถ้าดูบทเรียนนี้จบแล้วน้อง ๆ จะสามารถโครงสร้างทั้งหมดได้อย่างเแน่นอน

ดูวีดีโอ