เตรียมสอบวิชาสามัญ (ภาษาไทย) ตอนที่ 2
  • + ภาษาไทย
  • + ม.6
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบวิชาสามัญ (ภาษาไทย) ตอนที่ 2

15 March 2022

เตรียมสอบวิชาสามัญเป็นข้อสอบจริงที่วัดความรู้ในด้านการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ นักเรียนสามารถมาเตรียมพร้อม หรือทบทวนข้อสอบได้เลย

ดูวีดีโอ