คำสมาส แบบสมาส
  • + ภาษาไทย
  • + ม.2
  • + ครูอุ้ม

คำสมาส แบบสมาส

14 March 2022

คำสมาสแบบสมาส จะต้องประสมระหว่างคำบาลี สันสกฤต และคำบาลี สันสกฤต มักลงท้ายด้วยคำว่า ศาสตร์ กรรม ชาติ ภาพ ศิลป์ วิทยา ศึกษา กร ครูอุ้มอยากให้น้อง ๆ ม.2 ได้ทบทวนเรื่องนี้ให้แม่น เพราะว่าจะต้องเจอในบทเรียนบ่อย ๆ

ดูวีดีโอ