เตรียมสอบเข้า ม. 4
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม. 3
  • + ครูลูกหว้า

เตรียมสอบเข้า ม. 4

11 March 2022

การเตรียมสอบเข้าม.4 นั้นจะให้ความรู้ในระดับม.1-ม.3 ซึ่งในตอนนี้ครูลูกหว้าจะทบทวนและนำตัวอย่างข้อสอบเรื่องพีทาโกรัสมาให้น้อง ๆ ได้ลองฝึกทำกัน

ดูวีดีโอ