เตรียมสอบปลายภาค เทอม 2 ม.1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.1
  • + ครูดาว

เตรียมสอบปลายภาค เทอม 2 ม.1

8 March 2022

บทเรียนนี้ครูดาวเตรียมเนื้อหาสรุปติวสอบปลายภาคมาให้กับน้อง ๆ ม.1 ซึ่งเรื่องที่นำมาสอนคือ จำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน และสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ดูวีดีโอ