เตรียมสอบวิชาสามัญ (ภาษาไทย)
  • + ภาษาไทย
  • + ม. 6
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบวิชาสามัญ (ภาษาไทย)

8 March 2022

เตรียมสอบวิชาสามัญภาษาไทย ประกอบด้วยเรื่อง ประโยคกำกวม การพิจารณาว่าข้อความนั้นเป็นประโยคหรือไม่ และเทคนิคการทำข้อสอบเกี่ยวกับการใช้คำ ติวสอบไปกับครูอุ้ม รับรองได้รับเทคนิคพิเศษ ๆ แน่นอน

ดูวีดีโอ