ติวสอบปลายภาค เทอม 2 ม.1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.1
  • + ครูดาว

ติวสอบปลายภาค เทอม 2 ม.1

1 March 2022

บทเรียนนี้เป็นบทเรียนพิเศษเกี่ยวกับติวสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 สำหรับน้อง ๆ ชั้น ม.1 โดยเรื่องที่ออกสอบคือ จำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน และสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มาฝึกทำโจทย์กันเลย

ดูวีดีโอ