สถิติ (แผนภูมิรูปวงกลม)
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.1
  • + ครูลูกหว้า

สถิติ (แผนภูมิรูปวงกลม)

3 March 2022

แผนภูมิรูปวงกลม เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยการแบ่งพื้นที่ของวงกลมหนึ่งวงออกเป็นส่วน ๆ ตามสัดส่วนของข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ ถ้าน้อง ๆ พร้อมที่จะรู้กันแล้วว่าแผนภูมิรูปวงกลมเป็นอย่างไร เราไปลุยกันเล้ย

ดูวีดีโอ