คำนาม ตามแนวทฤษฎีใหม่
  • + ภาษาไทย
  • + ครูอุ้ม

คำนาม ตามแนวทฤษฎีใหม่

28 February 2022

คำนามตามทฤษฎีใหม่มีความแตกต่างจากทฤษฎีเก่าคือทฤษฎีใหม่จะรวมลักษณนามและวิภาคสรรพนามเข้าด้วยกันส่วนคำนามชนิดอื่นๆนั้นยังมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับทฤษฎีเก่า

ดูวีดีโอ