เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 3 (สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสน)
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูลูกหว้า

เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 3 (สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสน)

25 February 2022

เตรียมสอบเข้าม.1 ตอนที่ 3 เป็นแบบทดสอบที่ท้าทาย เป็นโจทย์ที่ยากระดับตำนาน เน้นไหวพริบ และวัดพื้นฐานของความรู้ ตั้งแต่ ป.4-ป.6 อย่างเข้มข้น หากน้อง ๆ พร้อมแล้วไปลุยกันเลย

ดูวีดีโอ