เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 3 (สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสน)
  • + ภาษาไทย
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 3 (สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสน)

22 February 2022

เนื้อหาการเตรียมสอบเข้าเกี่ยวกับการอ่านจับใจความข้อสอบคำประพันธ์ การวิเคราะห์ลักษณะคำประพันธ์ รวมไปถึงเทคนิคการตีความคำประพันธ์จะได้ความรู้ในด้านค่านิยม ความคิด ความเชื่อ จารีตประเพณี

ดูวีดีโอ