ทบทวนร้อยละ ก่อนสอบปลายภาค
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.1
  • + ครูดาว

ทบทวนร้อยละ ก่อนสอบปลายภาค

15 February 2022

ความหมายของร้อยละ การเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละ การเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ การแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับร้อยละ

ดูวีดีโอ