เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 2 (สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสน)
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูลูกหว้า

เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 2 (สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสน)

18 February 2022

เตรียมสอบเข้าม.1 ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่อง มุมต่างๆ เส้นขนาน และการหาพื้นที่ มีวิธีคิดลัด เทคนิคการทำข้อสอบให้ถูกต้องและทันเวลา หากน้องๆพร้อมแล้วไปลุยกันเลย

ดูวีดีโอ