เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 2 (สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสน)
  • + ภาษาไทย
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 2 (สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสน)

15 February 2022

เตรียมพร้อมติวหลักภาษาแน่น ๆ ใครยังไม่แม่นเรื่องประโยคสามัญ ชนิดของคำ สามารถมาเรียนได้เลย

ดูวีดีโอ