มุมมองวิชาแพทย์โบราณ วรรคดีเรื่อง ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์สงเคราะห์
  • + ภาษาไทย
  • + ม. 5
  • + ครูอุ้ม

มุมมองวิชาแพทย์โบราณ วรรคดีเรื่อง ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์สงเคราะห์

14 February 2022

วรรณคดีที่จะจุดประกายความเป็นแพทย์ในตัวนักเรียน จนสามารถเกิดบันดาลในการเลือกสาขาเเพทย์ได้ในอนาคต ใครอยากเป็นแพทย์ เรื่องนี้ถือว่าเหมาะ

ดูวีดีโอ