เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชื่อดัง (สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสน)
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูลูกหว้า

เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชื่อดัง (สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสน)

11 February 2022

เตรียมสอบเข้าม.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่อง จำนวนจริง อัตราส่วน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย มีวิธีคิดลัด เทคนิคการทำข้อสอบให้ถูกต้องและทันเวลา หากน้อง ๆ พร้อมแล้วไปลุยกันเลย

ดูวีดีโอ