เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชื่อดัง (สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสน)
  • + ภาษาไทย
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชื่อดัง (สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสน)

8 February 2022

เตรียมสอบเข้า ม.1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักภาษาในเรื่อง อักษรนำ กลุ่มคำ ส่วนเติมเต็มของประโยค

ดูวีดีโอ