นิราศนรินทร์คำโคลง ม.4
  • + ภาษาไทย
  • + ม.4
  • + ครูอุ้ม

นิราศนรินทร์คำโคลง ม.4

4 February 2022

วรรณคดี เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง แต่งแบบนิราศ คือ กวีมีเหตุจะต้องเดินทางตามเจ้านายไปปราบพม่าที่เมืองถลางและชุมพร ระหว่างทางจึงแต่งนิราศรำพึงรำพันถึงนางอันเป็นที่รัก เรื่องนี้แต่งเป็นคำโคลงคือ ใช้โคลงสี่สุภาพ และมีร่ายนำเรื่อง 1 บท

ดูวีดีโอ