โคลงภาพพระราชพงศาวดาร พระสุริโยทัยและพันท้ายนรสิงห์ ม.2
  • + ภาษาไทย
  • + ม.2
  • + ครูอุ้ม

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร พระสุริโยทัยและพันท้ายนรสิงห์ ม.2

3 February 2022

วรรณคดี เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร พระสุริโยทัยและพันท้ายนรสิงห์ เป็นวรรณคดีประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงบุคคลผู้มีประวัติอันน่าจดจำ และมีคุณธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง

ดูวีดีโอ